G-Tóth László

G.-Tóth László, az MTA doktora

tudományos tanácsadó
g-toth.laszlo@blki.hu
+36 87 448-244 / 105
Tevékenységi kör rövid leírása

G.-Tóth László (Budapest, 1954. május 26.) kutató biológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora

 Kutatási terület: limnológia, óceánológia, plankton ökológia, zooplankton táplálkozásbiológia, vízminőségvédelem, környezeti politika

 Fokozatok és címek:

 2010 - Egyetemi tanár (Professzor), kinevező: a Magyar Köztársaság elnöke (2010. 08. 02.);

 2004 - Habilitált Doktor (Dr. habil.), Pannon Egyetem (Veszprém), No.: 2/2004;

 2003 - A Magyar Tudományos Akadémia Doktora (DSc.), No.: 4.215;

 1989 - A biológiai tudomány kandidátusa (Ph.D.), No.: 12.825;

 1980 - Természettudományi doktor, No.: ELTE, D-2.390/1979;

 1974 – 1979: Okleveles biológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), ELTE, No.: 655/1979, Reg. No.: V-77/974-75;

 

Nyelvismeret:

 Orosz Állami Középfokú Nyelvvizsga Bizonyítvány, Idegennyelvi Továbbképző Központ, Budapest, No.: 021946/1982;

 Angol Állami Középfokú Nyelvvizsga Bizonyítvány, Idegennyelvi Továbbképző Központ, Budapest, No.: 025228/1989;

 Japán Alapfokú Társalgási Szintű Nyelvvizsga Bizonyítvány, Shinshu Dajgaku 2006.12.21, ,Matsumoto, Japán

 

Akadémiai beosztások és munkakörök Magyarországon:

 2013 – 2019: Intézetigazgató, MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet (Tihany);

 2011 - 2012: Osztályvezető, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Tisza-kutató Osztály (Tihany);

 2009 – 2011: MTA Tisza-kutató Intézeti Főtitkári Alapító Biztos;

 2004 – 2013: Kutatócsoport vezető, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany);

 2003 - Tudományos tanácsadó, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany);

 1990 – 2003: Tudományos főmunkatárs, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany);

 1982 – 1990: Tudományos munkatárs, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany);

 1979 – 1982: Tudományos segédmunkatárs, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany).

 

Három hónapnál hosszabb külföldi ösztöndíjak, munkakörök, és nemzetközi megbízatások:        

 2010 – 2011: Szakállamtitkári főszakértő, mandátum: az Európai Unió belvizek biodiverzitás védelmével kapcsolatos álláspontja kialakításának koordinálása a tagállamok között, és képviselete az ENSZ (UN) Nemzetközi Biodiverzitás Védelmi Egyezménye (ICBD) részes felek konferenciáján a belga-magyar–spanyol hármas elnökség idején (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest);

 2004 – 2006: Független nemzeti szakértő, Európai Bizottság DG – JRC Környezet és Fenntarthatóság Intézet, Belvízi és Tengeri Részleg, Az Ökológiai Vízminősítés és Interkalibráció Európai Központja (Ispra, Olaszország), tevékenység: a nemzeti ökológiai vízminősítési rendszerek interkalibrációs gyakorlatának koordinálása a Közép-Balti Interkalibrációs Csoportban (Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Magyarország, Németország, Hollandia, Lengyelország, Litvánia,);

 2002 – 2003: Nemzeti képviselő az Európai Bizottság Tengeri Szennyezési Intézőbizottságában (Brüsszel), mandátum: szakértői szempontok képviselete az európai folyók és lokális tengeri környezeti balesetek által okozott tengeri szennyezések Európai-uniós szabályozásának kialakításában;

 2001 – 2002: A Tudományos Haladást Előmozdító Japán Társaság hosszú távú vendégkutatója, Shizuoka Egyetem, Földtudományi Intézet (Shizuoka, Japan), tevékenység: mélytengeri ökoszisztémák anyagforgalmi kutatása, Csendes-óceán;

 1999: Vendégkutató, Leibniz Vízökológiai és Belvízi Halászati Intézet, Berlin (Németország), tevékenység: Copepoda rákok egysejtű- és kerekesféreg fogyasztásának vizsgálata;

 1993 – 1997: Időszakos vendégprofesszor, Rennes-i Egyetem Sejtélettani Laboratórium (Rennes, Franciaország), tevékenység: oktatás és PhD témavezetés a halak embrionális- és korai lárvafejlődésének területén;

 1994 – 1996: A Tudományos Haladást Előmozdító Japán Társaság posztdoktori ösztöndíjasa, Shinshu Egyetem, Alkalmazott Orvostudományi Iskola (Matsumoto, Japan), tevékenység: plankton anyagforgalmi kutatások, Kizaki-tó, Matsumoto Szamuráj Várkastély-tó;

 1991 – 1992: A Francia Oktatási és Kulturális Minisztérium posztdoktori ösztöndíjasa, Rennes-i Egyetem, Sejtbiológiai Laboratórium (Rennes, Franciaország), tevékenység: környezeti tényezők hatásának vizsgálata a megtermékenyülés hatékonyságára és az embrionális- és lárvafejlődésre halakon;

 1985-1986: Szakértői részvétel „A Déli Atlanti-óceán biológiai produkciója”-c. nemzetközi programban a „Kurcsatov Akadémikus” óceánográfiai kutatóhajó 43. expedícióján”, OTA P. P. Shirshov Óceánológiai Intézet (Moszkva), tevékenység: planktonikus Copepoda rákok és az antarktiszi világítórák (krill, Euphausia superba) táplálékfelvételének és táplálékhasznosításának vizsgálatai, Bransfield-Strait, Drake-átjáró (Antarktika), Banguella-áramlat (Guineai-öböl, Dél-Nyugat Afrika);

 1983 és 1984: OTA Severtsov Evolúciós Morfológiai és Állatökológiai Intézet, Prof. A. Svehnikov laboraóriuma (Moszkva, Oroszország), a Magyar és az Orosz Tudományos Akadémia kutatói csereprogramja keretében, tevékenység: Copepoda rákok szájszerveinek és emésztőrendszerének elektronmikroszkópos tanulmányozása (electronmicroscopical  studies on morphology of oral and gastrointestinal tract of copepodes);

 1988 – 2010: A JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH (Oxford Univ. Press) szerkesztőbizottsági tagja.

 

Kutatási terület:

 Az édesvízi és tengeri zooplankton táplálkozása, populációdinamikája és produkciója (G.-Tóth 1992a; G.-Tóth et al. 1986, 1987; Drits et al. 1991; G.-Tóth and Kato 1996, 1997, 1998, 2000, 2001a,b, Szalontai et al. 2003, Parpala et al. 2003, G.-Tóth et al. 2011, Baranyai et al. 2011, Forró et al. 2017, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001199);

 A plankton és a bentosz oxigénfogyasztása és CO2 termelése, környezeti tényezők (hőmérséklet, pH, UV-sugárzás) fiziológiai és biokémiai szintű hatása a plankton és a bentosz légzési anyagcseréjére és az elhalt élőlények mineralizációjára (G.-Tóth 1993, 1999; G.-Tóth and Zlinszky 1989,G.-Tóth et al. 1994, 1995a,b,c, 1996, 1997, 1998; Szalontai et al. 2003, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001199);

 Környezeti tényezők (hőmérséklet, pH, rovarirtó és növényvédő szerek) hatása halak embrionális és lárvakori légzésére és embrionális fejlődésére (G.-Tóth et al. 1995a,b,c, 1999, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001199);

 A kemoautotrófikus prokariota/Archea produkció és mélytengeri táplálkozási kapcsolatok a hidrotermikus források környezetében (Fujikura et al. 2001, Yamamoto et al. 2015 lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001199);

 Európai vízi környezetvédelem és környezeti politika ( Nöges et al. 2005, G.-Tóth 2008, G.-Tóth et al. 2008, Solheim et al. 2008, lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001199);

 

Kutatási témák (vezető kutató, résztvevő):

 2016 – 2020: „Ökoszisztémák fenntartható működtetése – felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért” – Megbízó:  GINOP-2.3.2-15-2016-00019, vezető kutató: Botta-Dukát Zoltán, résztvevő;

 2012 – 2015: "Az emberi tevékenység környezeti hatása, valamint az ezekkel kapcsolatos társadalmi konfliktusok komplex vizsgálata egy sekély tóhoz tartozó érzékeny földrajzi terület (a Balaton vízteste és déli vízgyűjtője) példáján" - Megbízó: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038, MTA ÖK BLI, vezető kutató: Vörös Lajos, résztvevő;

 2012 – 2015: "Az éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben". – Megbízó: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064, vezető kutató: Gelencsér András, résztvevő;

 2010 - 2013 "A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak kitett élőhely komplexekben." - Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA), – NKTH CNK80140, vezető kutató: Bíró Péter, résztvevő;

 2011 – 2013: "Az ázsiai pontyok élőhelye, állománya, szaporodása és genetikai változékonysága a Balatonban" – Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA), vezető kutató: Tátrai István, résztvevő;

 2009 – 2010: "A balatoni zooplankton dinamikája" - Megbízó: MTA és a Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MTA - MEH), vezető kutató;

 2009 – 2010: "A gerinctelen állatvilág tanulmányozása a Balatonban" - Megbízó: MTA és a Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MTA - MEH), vezető kutató;

 2009 – 2012: "The relationships between the physico-chemical parameters and the function of invertebrate fauna in shallow lakes" – Megbízó: MTA – RA, Kutatási együttmûködés a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a Román Akadémia Biológiai Intézete között, vezető kutató;

 2009 – 2011: "A Balaton-kutatás eredményeinek széleskörű társadalmi megismertetése az eredmények más víztestekre való kiterjesztése, gazdasági és felsőoktatási alkalmazásának elősegítése céljából" – Megbízó: TÁMOP-4.2.3-0, vezető kutató: Bíró Péter, résztvevő;

 2004 – 2008: "A turbulencia hatása a balatoni zooplankton szerkezetére és funkciójára" – Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA), vezető kutató;

 2004 – 2007: "A vízszint ingadozásának hatása a rögzült és planktonikus gerinctelen állatokra" – Megbízó: "BALÖKO – NKFP 3/B" program, vezető kutató;

 2000 – 2004: "A nyíltvíz és a parti öv gerinctelen állatvilágának kutatása" - Megbízó: MTA és a Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MTA - MEH), vezető kutató;

 2000 - 2003 "A balatoni planktonikus és bevonatlakó rákok populáció dinamikájának, táplálkozásának, szaporodásának és légzésének vizsgálatai" - Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA), vezető kutató;

1999: "A rákközösségek szerepe a fitoplankton eliminálásában, és a halak táplálékellátásában a Balatonban" - Megbízó: MTA és a Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MTA - MEH), vezető kutató;

 1995 – 1998: "Az eutrofizáció hatása a planktonikus rákok és a Corophium curvispinum táplálkozására, produkciójára és anyagforgalmára a Balatonban" - Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MEH), vezető kutató;

 1995 – 1998: "Környezetszennyező anyagok hatásának vizsgálata a balatoni halak embrionális fejlődésére és korai lárva stádiumaira (pH és Permetrin)" - Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MEH), vezető kutató;

 1996 – 2004: "Az állóvízi zooplankton társulások szerkezetének kérdései a Balatonban és a Duna-Deltában" - Megbízó: MTA – RA, Kutatási együttmûködés a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a Román Akadémia Biológiai Intézete között, vezető kutató;

 1996 – 1998: „Feeding efficiency of the herbivorous zooplankton is shallow lakes”- „Pro Natura Project”, Megbízó: Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Japan, vezető kutató;

 1993 – 1996: "Környezeti tényezők hatása a csontos halak légzési enzimrendszerének kifejlődésére az embriogenezis során". - Megbízó: OMFB - APAPE, Magyar-francia kormányközi tudományos kutatási és technológiai együttműködés, "Balaton Project", vezető kutató;

 1991 – 1994: "A tavi táplálékhálózat energia továbbításának és energia veszteségének vizsgálata a terminális elektrontranszport rendszer (ETS) aktivitásának meghatározásával a Balatonban (Magyarország) és a Caldera-tóban (Spanyolország)". - Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA), és "Nyílt Társadalom Alapítvány" (Open Society Foundation, Prague & Budapest), vezető kutató;

 1990 – 1991: "Az elhalt szervesanyag önelégetésének enzimkinetikai vizsgálatai hazánk vizeiben (Balaton, Kis-Balaton, tőzegláp)" - Megbízó: MTA, "Fiatal kutatók pályázata", vezető kutató.

 

Felsőoktatási tevékenység (intézmények):

 2019 -  BSc és MSc oktató, egyetemi tanár, Pannon Egyetem (Veszprém);

 2017 - BSc és MSc oktató, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet (Pécs);

 2015 -  BSc és MSc oktató, egyetemi tanár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Csíkszereda);

 2010 - 2019: BSc, MSc és PhD oktató, egyetemi tanár, doktori iskolai törzstag, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet (SZIE GKT, Gödöllő);

 2003 - 2010: BSc, MSc és PhD oktató, doktori iskolai alapító tag, Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar (Debrecen);

 2000 - 2004: BSc, MSc és PhD oktató, Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezettudományi Intézet, Limnológia Tanszék (Veszprém);

 2004 - 2006: BSc, MSc külső oktató, Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron);

 

Felsőoktatási tevékenység (oktatott tárgyak):

 "A zooplankton jelentősége a táplálékhálózatban, manipulációs lehetőségek ", "Hidrobiológia", "Környezeti politika";, „Mélytenger biológia”, „A mélytenger kutatás története”,„Plankton tudomány”, „Planktonikus táplálkozási kapcsolatok”

 

Válogatott publikációk:

 Bernát G, Boross N, Somogyi B, Vörös L, G.-Tóth L and Gergely Boros G. (2020): Oligotrophication of Lake Balaton over a 20-year period and its implications for the relationship between phytoplankton and zooplankton biomass, HYDROBIOLOGIA, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10750-020-04384-x

 Strayer DL, Adamovich B, Adrian R, David C, Balogh Cs, Burlakova LE, Fried P, Hannah B, G.-Tóth L, Heterington A L, Jones TS et al. (2019): Long-term population dynamics of dreissenid mussels (Dreissena polymorpha and D. rostriformis): a cross-system analysis, ECOSPHERE 10(4): 22 p.

 Forró L, Nédli J,  Csata E, Krízsik V, Balogh Cs, G.-Tóth L (2017): Morphometric characteristics nd COI halotype diversity of Arctodiaptomus spinosus (Copepoda) populations in soda pans in Hungary, ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 68(3): 279-298.

 Avar P, Maasz G, Takács P, Lovas S, Zrinyi Z, Svigruha R, Takátsy A, Tóth LG, Pirger Z (2016): HPLC-MS/MS analysis of steroid hormones in environmental water samples, DRUG TEST ANAL 8(1):124-8.

 Yamamoto H, Maruyama T, G.-Tóth L, Kato K, Furushima Y, Taira N, Maeda Y, Shitashima K (2015): In situ determination of bacterial growth in mixing zone of  hydrothermal vent field on the Hatoma Knoll, Southern Okinawa Trough, In: Ishibashi J, Okino K, Sunamura M (Eds): Subseafloor Biosphere Linked to Hydrothermal Systems, SPRINGER VERLAG New York, Heidelberg, London Ltd: 434-447.

 G.-Tóth L, Parpala L, Balogh Cs, Tátrai I, Baranyai E (2011): Zooplankton community response to enhanced turbulence generated by water-level decrease in Lake Balaton, the largest shallow lake in Central Europe, LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 56(6): 2211-2222.

 Baranyai E, G.-Tóth L (2010): The influence of turbulence on vertical distribution of zooplankton in shallow, kinetic Lake Balaton (Hungary), VERHANDLUNGEN DER INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR THEORETISCHE UND ANGEWANDTE LIMNOLOGIE 30(10): 1505-1508.

 G.-Tóth L, Poikane S, Penning W, Free G, Mäemets H, Kolada A, Hanganu J (2008): First steps in the Central-Baltic intercalibration exercise on lake macrophytes: where do we start? AQUATIC ECOLOGY 42(2): 265-275.

 Solheim,AL, Rekolainen S, Moe SJ, Carvalho L, Phillips G, Ptacnik R, Penning WE, G.-Tóth L, O'Toole C, Schartau AKL et al. (2008): Ecological threshold responses in European lakes and their applicability for the Water Framework Directive (WFD) implementation: synthesis of lakes results from the REBECCA project, AQUATIC ECOLOGY 42(2): 317-334.

 G-Tóth L, Langó Zs, Padisák J, Varga E (1994): Terminal electron transport system (ETS)-activity in the sediment of Lake Balaton, Hungary, HYDROBIOLOGIA 281(3):129-139.

 G., Tóth L (1992): Limiting effect of abioseston on food ingestion, postembryonic development time and fecundity of daphnids in Lake Balaton (Hungary), JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH 14(3): 435-446.

Nyilvános csatolt dokumentumok