Pirger Zsolt

Pirger Zsolt, PhD

kutatócsoport vezető
tudományos főmunkatárs
pirger.zsolt@blki.hu
+36 87 448-244 / 220
+36 30 276-1410
Tevékenységi kör rövid leírása

Jelenleg, 2021. áprilisától a Nemzeti Agykutatási Programok (NAP1.0-3.0) által támogatott korábbi Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoportot (2014-2021) is felölelő Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoport vezetője. 

Kutatási tevékenységem általánosan a vízi környezetben előforduló emberi eredetű (antropogén) szerves szennyezések (pl. gyógyszermaradványok, UV-szűrő vegyületek, mikroműanyagok), továbbá cianobakteriális eredetű algatoxinok (pl. BMMA, peptid-típusú cianotoxinok) gerinctelen vízi szervezetek (pl. Lymnaea stagnalis, Daphnia magna) viselkedési mintázatira, illetve azok hátterében álló sejtes és molekuláris folyamatokra gyakorolt hatásainak feltárására irányul. A gerinctelen szervezetek (neuro)fiziológiai folyamatait megzavaró antropogén és természetes környezeti hatásokat egyed, szerv, szövet, sejt és molekuláris szinteken egyaránt vizsgálom modern multidiszciplináris módszereket (viselkedési tesztek, elektrofiziológia, funkcionális morfológia, IHC, WB, PCR, in situ hibridizáció, LC-MS) alkalmazva.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közel 40 éves múltra tekint vissza a nemzetközi szinten is elismert gerinctelen neurobiológiai kutatásokban, így mára széles körű ismeret áll rendelkezésünkre a különböző viselkedési mintázatokat (pl. táplálkozás, szaporodás, légzés, tanulás) kialakító idegrendszeri hálózatok működéséről és felépítéséről. Ezt az ismeretet felhasználva, iskolateremtő emeritus professzoraink (Dr. Elekes Károly, Dr. Kiss Tibor) és külföldi kollaborátorok (Prof. Kemenes György, Prof. Vértes Ákos) segítségével a tanulási és memória folyamatokban résztvevő neurális hálózatban és az azokat felépítő kulcs idegsejtekben közvetlenül vizsgálhatjuk a Balaton vízrendszeréből kimutatott antropogén kémiai szennyezések (pl. tudatmódosító gyógyszermaradványok), vagy a természetes cianotoxinok idegélettani és neurodegeneratív hatásait.

Támogatott kutatási projektek keretében célzottan foglalkozom továbbá:

 1. Balatonból izolált cyanotoxinok idegélettani és neurodegeneratív hatásainak jellemzése egy jól ismert gerinctelen modellrendszer segítségével - NAP3.0 (2022-2026; NAP2022-I-10/2022, vezető kutató)
 2. Antropogén szennyezések tér- és időbeli kimutatása a Balatonon és annak vízgyűjtő területén - Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium (2022-2025; RRF 2.3.1-21-2022-00008, 15. alprojekt vezető kutatója)
 3. Talaj szerves anyagok stabilitásának szerepe a gyógyszerhatóanyagok megkötődésében és felszabadulásában - OTKA (2022-2026; OTKA142865, senior résztvevő kutató)
 4. Az öregedés során bekövetkező változások celluláris és molekuláris mechanizmusai az asszociatív memóriát kódoló neurális hálózatban - FK-OTKA (2021-2024; OTKA138039, vezető kutató)

 

Korábbi jelentős projektek:
-----------------------------------

 • Nemzeti Agykutatási Program 2.0 (2017-1.2.1-NKP-2017-00002); alprojekt vezető (2018-2021)
 • Nemzeti Agykutatási Program 1.0 (KTIA_NAP_13-2-2014-0006); projektvezető (2014-2018)
 • Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Program a "Nemzeti Kíválósági Program" keretében (A2-SZGYA-FOK-13-0003); projektvezető (2014, 16 hónap)
 • PD-OTKA pályázat (PD-109099); projektvezető (2013-2016)
 • MTA "Lendület" kutatási program  (LP 2011/007), résztvevő kutató (2011-2016)
 • BBSRC Research Fund (R3EL4600); résztevő kutató, participant, Sussex University, Brighton, UK (2010-2013)
 • OTKA pályázat (OTKA-78224); résztvevő kutató (2009-2013)
 • OTKA pályázat (OTKA-49090); résztvevő kutató (2005-2008)
 • OTKA pályázat (OTKA-43216); résztvevő kutató (2003-2006)

 

Fontosabb elnyert díjak/ösztöndíjak:
-----------------------------------------------

 • VEAB Az Év Kutatója díj (MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, 2022)
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA, 2021)
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA, 2016)
 • VEAB Az Év Kutatója díj (MTA VEAB, 2014)
 • Guarantors of Brain (Brain, UK, 2011)

 

Készül a kézirat

 

Tevékenység, kutatás címszavakban
gerinctelen neurobiológia, viselkedési mintázatok (pl. tanulás és memória), öregedés, adaptációs mechanizmusok, kémiai-ökológia, szerves szennyezők, környezetanalitika
Válogatott publikációk
2023
Réka Svigruha, Bence Prikler, Anna Farkas, András Ács, István Fodor, Kálmán Tapolczai, János Schmidt, Gábor Bordós, Judit Háhn, Péter Harkai, Edit Kaszab, Sándor Szoboszlay, Zsolt Pirger (2023):
Science of the Total Environment 883:163537 - IF: 9.8 [D1] 2023
2022
Fodor I & Pirger Z (2022):
Frontiers in Endocrinology 13:903575 - IF: 6.055 (D1)
2021
Molnar E, Fodor I, Svigruha R, Pirger Z (2021):
Ecotoxicology and Environmental Safety 216:112212 - IF: 7.129 [D1]
Pirger Z, Laszlo Z, Naskar S, Crossley M, O’Shea M, Benjamin PR, Kemenes G, Kemenes I (2021):
Current Biology 31(8):1754-1761.e3 - IF: 10.83 [D1]
Svigruha R, Fodor I, Gyori J, Schmidt J, Padisak J, Pirger Z (2021):
Science of the Total Environment 784:147113 - IF: 10.753 [D1]
2020
Fodor I, Hussein AA, Benjamin PR, Koene JM, Pirger Z (2020):
eLife, 9:e56962. - IF: 8.14 [D1]
2019
Maasz G, Mayer M, Zrinyi Z, Molnar E, Kuzma M, Fodor I, Pirger Z*, Takacs P* (2019):
Science of the Total Environment, 677:545–555 - IF: 6.55 [D1]
2017
Maasz, G., Zrinyi, Z., Reglodi, D., Petrovics, D., Rivnyak, A., Kiss, T., Jungling A, Tamas, A., Pirger, Z. (2017):
Disease Models and Mechanisms, 10(2):127-139. - IF: 4.315 [D1]
2014
Pirger Z, Crossley M, László Z, Naskar S, Kemenes G, O'Shea M, Benjamin PR, Kemenes I (2014):
Current Biology, 24(18):2215. - IF: 9.571 [D1]
2010
2017
Zrinyi Z, Maasz G, Zhang L, Vertes A, Lovas S, Kiss T, Elekes K, Pirger Z (2017):
Aquatic Toxicology, 190: 94-103. - IF: 4.129 [D1]
Nyilvános csatolt dokumentumok