Alapító okirat

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Balatoni Limnológiai
Kutatóintézet alapító okirata a következők szerint került kiadásra:

Kivonat az Alapító okiratból (az okirat egységes terjedelemben a lenti linken érhető el):
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
1.1.2. rövidített neve: HUN-REN BLKI

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: HUN-REN Balaton Limnological Research Institute, HUN-REN BLRI

1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3.
1.3.2. telephelyei: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 14.
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 16-18.

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2021. április 1.

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: HUN-REN Központ
3.1.2. székhelye: 1052 Budapest, Piarista utca 4.

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A HUN-REN BLKI a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI.
törvényben megjelölt közfeladatokat látja el központi költségvetési szervként, a jelen
alapító okiratban meghatározott és részletezett körben.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma: 721900
szakágazat megnevezése: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A HUN-REN BLKI fő feladata a magas szintű alap és alkalmazott kutatás a limnológia és egyéb biológiai,
ökológiai diszciplinák területén. A HUN-REN BLKI elődje, amelyet 1926. március 13-án a vallás- és
közoktatásügyi miniszter 735/1926. V. K. M (III.13.) számú rendeletével hozott létre
Tihanyban, a HUN-REN BLKI székhelyén Magyar Biológiai Kutatóintézet néven, az ezt követő 86 év
során többször változott néven folytatott limnológiai, egyéb biológiai és ökológiai
kutatómunkát, majd 2012-ben az e székhelyen alapított Ökológiai Kutatóközpont egyik
intézete lett. A HUN-REN BLKI néven újra önálló tihanyi kutatóintézet feladata az évszázados kutatási
hagyomány értékeire alapozva tudományos módszerekkel feltárni a Balaton és
vízgyűjtőjének élővilágát, annak tér és időbeni változásait, életfolyamatait, anyagforgalmi
sajátosságait és az ezekre hatással lévő környezeti és antropogén tényezőket. Feladata
emellett általánosan elősegíteni az édesvízi, a vizes, illetve más élőhelyek és élőviláguk
megőrzését, kutatási eredményekkel, szakmai információkkal támogatva a fenntartható
fejlődés megvalósulását elsődlegesen a Balaton térségében, illetve a Kárpát-medencében.