Andrew HAMER, PhD

vendég kutató (külsős)
andrew.hamer@blki.hu
Tevékenységi kör rövid leírása

Az élőhelyek felaprózódásának édesvízi biodiverzitásra gyakorolt hatásával foglalkozom kétéltűek, mint modell-szervezetek felhasználásával. Lineáris infrastruktúrák (utakat és vasútvonalakat) kétéltűek előfordulására és diszperziójára gyakorolt hatását vizsgálom különféle vizes és vízhez kötött élőhelyeken. Érdeklődési körömbe tartozik a kétéltű közösségeket befolyásoló lokális és regionális faktorok kutatása.

Bayesiánus statisztikai módszereket használok az édesvízi közösségek mintázatainak értelmezése során. Multi-species occupancy modelleket fejlesztek annak tisztázására, hogy a kétéltű fajok és közösségek hogyan reagálnak helyi és táji szintű változókra. Végső célom a fejlesztett modellek felhasználásával az emberi zavarások édesvízi biodiverzitásra gyakorolt hatásának feltárása, illetve természetvédelmi stratégiák kidolgozására.

Válogatott publikációk
2022
2021
Hamer AJ, Barta B, Bohus A, Gál B, Schmera D (2021):
Global Ecology and Conservation 28: e01663.