Vízi Gerinctelenek és Közösségökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője
A kutatócsoport tagjai
0
Árva Diána, PhD, tudományos munkatárs
Balogh Csilla, PhD, tudományos főmunkatárs
Bürgés József, tudományos segédmunkatárs
Csabai Zoltán, PhD, tudományos főmunkatárs
Gál Blanka, PhD, tudományos munkatárs
Mészáros Boglárka, PhD, tudományos munkatárs
Serfőző Zoltán, PhD, tudományos főmunkatárs
Szivák Ildikó, PhD, tudományos munkatárs
1
Bohus Attila, PhD hallgató (külsős)
Péntek Balázs, szakdolgozó hallgató
2
Andrew HAMER, PhD, vendég kutató (külsős)
Sylvain URSENBACHER, PhD, vendég kutató (külsős)
3
Karádi-Kovács Kata, PhD, vendég kutató (külsős)
Tamás Mónika, asszisztens
Zsilák Borbála, intézeti mérnök
A kutatócsoport tevékenysége

1. Inváziós kagylófajok ökológiai szerepének vizsgálata a Balatonban
Kutatásaink fókuszában az idegenhonos dreissena kagylófajok populációdinamikája és ökológiai szerepének feltárása áll. Vizsgáljuk az állatok kitelepedését, táplálékpreferenciáját, metabolizmusát kísérletes módszerekkel, természetes élőhelyről gyűjtött, kihelyezett és akváriumban tartott állatok esetében. Kutatásaink általános célja dreissennák balatoni táplálékláncban betöltött szerepének vizsgálata.

Kagylók eltávolítása


2. Az emberi zavarások hatása az édesvízi biodiverzitásra
A csoport fontos kutatási területe az emberi zavarás édesvízi biodiverzitásra gyakorolt hatásának vizsgálata. Kutatásaink során arra keressük a választ, hogy a diverzitás egyes aspektusai (taxonómiai, funkcionális, illetve filogenetikus diverzitás) és komponensei (alfa illetve béta diverzitás) hogyan reagálnak az olyan emberi zavarásokra, mint amilyen az urbanizáció, a szennyezés, az élőhelyleromlás, idegenhonos fajok megjelenése vagy a klímaváltozás.

3. Numerikus ökológia
A közösségi ökológiai módszertanával is foglalkozunk. Olyan módszereket fejlesztünk, melyek (1) alkalmasak közösségi szintű ökológiai jelenségek (pl. béta diverzitás vagy egymásbaágyazottság) mérésére, illetve (2) a funkcionális diverzitás kifejezésére.
 

Válogatott publikációk
2024
Sebteoui, K.; Milošević, D.; Stanković, J.; Baranov, V.; Jovanović, B.; Krause, S.; Csabai, Z. (2024):
Science of the Total Environment 919: 170844. - IF: IF: 9.8 [D1]
2023
Bohus A, Gál B, Barta B, Szivák I, Karádi-Kovács K, Boda P, Padisák J, Schmera D (2023):
Hydrobiologia 850: 881-899.
Csabai, Z.; Čiamporová-Zaťovičová, Z.; Boda, P.; Čiampor, F. (2023):
Science of the Total Environment 863: 160922 - IF: 9.8 [D1] (2022)
Gál B, Weiperth A, Farkas J, Schmera D (2023):
Scientific Reports 13: 20698.
Karádi-Kovács K, Boda P, Csabai Z, Deák C, Móra A, Szivák I, Schmera D (2023):
Hydrobiologia 850: 1837-1848.
2022
Balogh C, Kobak J, Kovács Z, Serfőző J, Faragó N, Serfőző Z (2022):
BIOGEOCHEMISTRY 158 pp. 91-111.
Balogh C., Serfőző Z., Kobak J (2022):
FRESHWATER BIOLOGY 67 : 4 pp. 619-629.
Schmera D, Legendre P, Erős T, Tóth M, Magyari EK, Braur B, Podani J (2022):
Ecological Indicators 136: 108618
2023
Schmera D, Boschi C, Baur B (2023):
Scientific Reports 13: 16761.
2022
Schmera D, Heino J, Podani J (2022):
Scientific Reports 12: 12283.
2021
Árva D., Mozsár A., Barta B., Specziár A., Tóth M., Bohus A., Gál B., Schmera D. (2021):
Ecological Indicators, 125, 107469.
Hamer AJ, Barta B, Bohus A, Gál B, Schmera D (2021):
Global Ecology and Conservation 28: e01663.
Podani J, Kalapos T, Barta B, Schmera D (2021):
Ecological Informatics 61: 101235.