Széchenyi Terv Plusz- Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium

(RRF-2.3.1-21-2022-00014, 2022 - 2026, Futó projekt)
A projektet vezető intézmény
Pannon Egyetem

logo2

A Nemzeti Laboratórium az éghajlatváltozás jellemzőinek vizsgálata és az éghajlatváltozás elemeinek az emberi egészségre, természeti, gazdasági rendszerekre és a társadalomra gyakorolt hatásainak tanulmányozása mellett a technológiai, gazdasági és társadalmi adaptáció területén is végez kutatás-fejlesztési tevékenységet.

Az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium a Pannon Egyetem vezetésével hazai egyetemek, kutatóhelyek és az Országos Meteorológiai Szolgálat szakmai együttműködésével, multidiszciplináris szemléletben, egységes szakmai irányítás mellett valósul meg. A 3,571 milliárd forint értékű támogatás segítségével létrehozott tudásközpont az éghajlatváltozás jellemzőinek vizsgálata, az éghajlatváltozás elemeinek az emberi egészségre, természeti, gazdasági rendszerekre és a társadalomra gyakorolt hatásainak tanulmányozása mellett a technológiai, gazdasági és társadalmi adaptáció területén végez kutatás-fejlesztési tevékenységet.

A projekt egyik legfontosabb szakmai célkitűzése, hogy javuljon a feldolgozott tudományos információk rendelkezésre állása a szakpolitikailag érintett döntéshozók számára, hiszen az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodás, az adaptáció, a felkészülés, a negatív gazdasági és társadalmi hatások kivédése, vagy az esetlegesen adódó előnyök felhasználása kifejezetten nemzetállami feladat.

A Nemzeti Laboratórium hozzájárul a résztvevő intézmények K+F+I kapacitásainak fejlesztéséhez, támogatja a kutatási eredmények beépítését az oktatásba a körforgásos gazdaság, a fenntarthatóság, a klímasemlegességre való törekvés és a klímaadaptáció területén. Szakértő partnerként elősegíti a beavatkozási területeken (pl. energiahatékonyságot növelő infrastrukturális fejlesztések) az országspecifikus stratégiák tudományos megalapozását, megalkotását és finomhangolását. Szerepvállalása nemcsak az oktatás, a kutatás és az innováció színterén, de a gazdaság- és társadalomfejlesztésben, a felzárkóztatásban, illetve a térségi szereplőkkel való szorosabb hálózati, partneri együttműködésekben is kiemelkedő.

A Nemzeti Laboratórium működése során elérni kívánt szakmai eredmények konkrét gazdasági és társadalmi hasznot hoznak Magyarország számára az éghajlatváltozás következményeire való felkészülés és az elszenvedett hatások mérséklése területén. A tudásközpont erősíteni fogja a résztvevő szervezetek szakmai együttműködését, nemzetközi beágyazottságát, tudományos elismertségét és nemzetközi forrásgeneráló képességét, innovációs potenciálját.
 

A projekt időtartama:          2022.09.01 - 2026.02.28.

A projekt összköltsége:      3 571 000 000 Ft

A BLKI támogatása:          268,92 millió Ft

Támogatás mértéke:          100 %

Támogatás jellege:             vissza nem térítendő

Konzorciumvezető:             Pannon Egyetem

Konzorciumi partnerek:      Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Országos Meteorológiai Szolgálat, Ökológiai Kutatóközpont, Pannon Egyetem, Semmelweis Egyetem, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

További információ:            https://klimavaltozas.org/