A pH változása a tó hossztengelyében 2022-ben

pH

A pH a tó hossztengelyében csak nagyon enyhe növekedést mutatott, a Keszthelyi-medencében átlagosan 8,6; a Siófoki-medencében pedig 8,8 volt. Ennél jelentősen alacsonyabb értékeket mértünk a Zala torkolatban, ahol 7,9 és 8,1 között változott (ld. háttéradatok).