A vezetőképesség változása a tó hossztengelyében 2022-ben

vezetőképesség

A vezetőképesség a tó hossztengelye mentén növekedett: a nyugati területeken alacsonyabb (a Keszthelyi-medencében 700 és 830 µS cm-1 között változott, átlagosan 790 µS cm-1 volt), míg a keleti területeken (a Siófoki-medencében 780 és 880 µS cm-1 között változott, átlagosan 850 µS cm-1 volt) nagyobb értékeket mértünk. A Zala folyó torkolati szakaszán a vezetőképesség 730 és 830 µS cm-1 között változott, átlagosan 770 µS cm-1 volt (ld. háttéradatok).