2022 alga adatok

Az a-klorofill koncentráció a Balaton Keszthelyi-medencéjében 2022-ben 3,5 és 39 µg/L között változott, átlagosan 15 µg/L volt, egy nagyobb kora nyári és egy kisebb, nyárvégi-őszi algacsúcs volt. A kevésbé produktív Siófoki-medencében az a-klorofill koncentráció 1 és 14 µg/L között változott, átlagosan 4 µg/L volt. Az év során egy kisebb kora tavaszi, egy kora nyári és egy kicsit magasabb késő nyári algacsúcsot figyeltünk meg.

Az előző évekkel összevetve az idei nyár nem kedvezett a Balatonban az algák szaporodásának (lásd hosszútávú adatok). A kezdeti, július elejéig tartó intenzív növekedésnek egy lehűlés vetett véget, amely július közepére nagymértékben csökkentette az algák biomasszáját. Ezt követően jelentős mértékű változást már nem figyeltünk meg: augusztusban a Keszthelyi-medencében az a-klorofill koncentráció 15-20 µg/L között, a Siófoki-medencében 2-8 µg/L között változott. A nyár folyamán az algák mennyisége meg sem közelítette a WHO ajánlása szerinti, fürdővízben még megengedhető legmagasabb algamennyiséget (75 µg/L).

Az a-klorofill koncentráció változása a Balaton Keszthelyi-és Siófoki-medencéjében 2022-ben.
Az a-klorofill koncentráció változása a Balaton Keszthelyi-és Siófoki-medencéjében 2022-ben.

A tó hossztengelyében megfigyeltük a korábbi évekre is jellemző trofikus grádienst, a tó nyugati területein az algák biomasszája magasabb volt (az a-klorofill értékek alapján az OECD osztályozás szerinti eutróf kategóriába tartozott, míg a keleti területeket a mezotróf kategóriába lehetett besorolni).

A Balaton hossztengelyében mért a-klorofill értékek 2022-ben.
A Balaton hossztengelyében mért a-klorofill értékek 2022-ben.