Kovamoszatok

A lebegő életmódú kovamoszatok benépesítik a kisebb-nagyobb álló és folyóvizeket. Számos fajuk valamilyen aljzathoz rögzül, vagy a sekély vizek üledékének felszínén él. Szilícium tartalmú sejtfallal rendelkeznek, külső sejtfaluk/kovavázuk/ finom mintázata alapján lehet beazonosítani egyes fajaikat.

A körsugaras szimmetriájú sárgásbarna színű egysejtű kovamoszatok (Cyclotella fajok) a Balaton fitoplanktonjának jellegzetes tavaszi szervezetei. A Balaton nyári planktonjában egy hengeres keresztmetszetű fonalas kovamoszat, az Aulacoseira granulata figyelhető meg gyakran, elsősorban a tó középső és keleti területein. A Balaton egyik jellegzetes planktonszervezete egy rendkívül karcsú kovamoszat, a Nitzschia acicularis. A vízben lebegve él, de előfordul az üledékfelszínen is, ahol egyes fajok a „raphe” (egy hosszanti hasadék a sejt felületén, amelyben a sejt a plazmáját képes áramoltatni és így lánctalphoz hasonló helyváltoztató képességgel rendelkezik) segítségével előre-hátra gyorsan mozog.

Cyclotella comta
Cyclotella comta kovamoszat, a tavaszi algacsúcs jellegzetes képviselője a Balatonban, sejtjeinek átmérője 20 mikrométer körüli.

 

Aulacoseira granulata
Aulacoseira granulata, a fonal hossza akár 500-600 µm is lehet