A jelölés-visszafogás módszere

A populációk méretének és túlélésének becslése a jelölés-visszafogás módszerével történt. A két gőtefajnál nincs szükség mesterséges egyedi jelölésre, hiszen mindkét faj esetében a ventrális mintázat alapján az egyedek könnyen azonosíthatók. A befogás után minden egyed hasán és torkán található mintázatról fényképeket készítettünk, amelyek alapján azonosítani tudjuk őket. Ez a módszer nem jelent invazív beavatkozást. Az első mintavétel során az összes egyed „megjelölésre” került, ezután minden jelölt egyedet visszaengedtünk a befogás helyszínén. A mintázást több egymást követő időpontban is megismételtük, mely során feljegyezzük a már jelölt és nem jelölt egyedek számát. A visszafogott „jelölt” és „nem jelölt” egyedek arányából becsülni tudjuk a populáció méretét, míg hosszabbtávú vizsgálatokkal a populáció túlélését is Az adatok elemzése, a jelölés-visszafogás adatok elemzésére készített, MARK nevezetű programmal történik.

haís

 

has2