Verseny a fajok között

A kvagga kagyló sikeresen telepedett meg a tóban és 2010 nyarára tömegesen elterjedt, új konkurenst jelentve a vándorkagylónak. A Siófoki-medencében három év alatt teljesen megfordult a két Dreissena faj aránya és a vándorkagyló ebből a medencéből az utóbbi években teljesen kiszorult, míg a Keszthelyi-medencében a két faj együtt fordul elő. A vizsgálataink részeként a Balatonba kihelyezett természetes aljzaton a megtelepülő két Dreissena kagylófaj között erős versengés alakul ki. Az együttélés során a kvagga kagyló növekedésének üteme sokkal gyorsabb, mint a vándorkagylóé. Eredményeink szerint, a frissen kihelyezett felületen a kvagga kagyló gyorsabban szorítja ki a vándorkagylót, mint a régóta benépesített kövezéseken, de végeredményben mindkét esetben a vándorkagyló állományának drasztikus csökkenése következik be. 

versengés