MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK

Balogh, C., Serfőző, Z., & Kobak, J. 2022a. Factors determining selective predation of the common carp on quagga versus zebra mussels.  Freshwater Biology, 67(4), 619–629. https://doi.org/10.1111/fwb.13867

Balogh, C., Kobak, J., Kovács Z.,  Serfőző J., Faragó N., Serfőző, Z. 2022b. Contribution of invasive bivalves (Dreissena spp.) to element  distribution: phase interaction, regional and seasonal comparison in a large shallow lake. Biogeochemistry 158: 91-111. doi: 10.1007/s10533- 022-00887-y 

Jermacz, L.*, Balogh, C.*, Kobak J. 2021. Behavioural differences and interactions between two sessile bivalves forming mixed-species  assemblages. Animal Behaviour 171:13-28. doi: 10.1016/j.anbehav.2020.11.001

Balogh*, C., Serfőző*, Z, Bij de Vaate, A., Noordhuis, R., Kobak, J. 2019. Differences in biometry, shell resistance and attachment strength of  dreissenid mussels during the invasion of the quagga mussel (Dreissena rostriformis bugensis) in large European lakes. Journal of Great Lakes Research 45:777-787. doi: 10.1016/j.jglr.2019.05.011

Báldi, K. *, Balogh, C. *, Sztanó, O., Buczkó, K., Muskó, I. B., Tóth, L. G., Serfőző, Z. 2019. Sediment contributing invasive dreissenid species in a calcareous shallow lake – Possible implications for shortening life span of lakes by filling. Elementa 10: 1-22. doi: 10.1525/elementa.380

Strayer, D. L., Adrian, B. V. A., Aldridge, R., D. C., Balogh, C., Burlakova, L. E., Fried-Petersen, H., Tóth, L. G.-, Hetherington, A. L., Jones, T. S., Karatayev, Madill, A. Y., Makarevich, J. B., Marsden, O. A., J. E., Martel, Minchin, A. L., Nalepa, D., Noordhuis, T. F., R., Robinson, T. J., Rudstam, L. G., Schwalb, A. N., Smith, D. R., Steinman, A. D. S., Jeschke, J. M. 2019: Long-term population dynamics of dreissenid mussels (Dreissena polymorpha and D. rostriformis): a cross-system analysis. Ecosphere, 10(4): 1-22. doi: 10.1002/ecs2.2701

Balogh, C., Vláčilová, A., G.Tóth, L., Serfőző, Z. 2018. Dreissenid colonization during the initial invasion of the quagga mussel in the largest  Central European shallow lake, Lake Balaton, Hungary. Journal of Great Lakes Research 44:114–125. doi: 10.1016/j.jglr.2017.11.007

Balogh, C., Csaba, J., Kovács, Z., G.-Tóth, L., Serfőző, Z. 2014. Az amuri kagyló, mint invaziv kagylók megtelepedésére alkalmas felület (előzetes eredmények). A Balaton ökológiája, 2 (1): 43-50.

Bárdos, G., Hubai K.E., Padisák, J., Bókony, V., Balogh, C. 2014. Az amuri kagyló (Sinanodonta woodiana) és a tavi kagyló (Anodonta anatina) szűrésének összehasonlító vizsgálata. A Balaton ökológiája, 2 (1): 50-60. 

Pap, K., Nagy, L.,. Balogh, C, G.-Tóth, L., Liker, A. 2013. Environmental factors shaping the distribution of common wintering waterbirds in a lake ecosystem with developed shoreline. Hydrobiologia,716:163–176. DOI: 10.1007/s10750-013-1560-3

Balogh, C., Csaba, J., Purgel, Sz., Nédli, J., G.-Tóth, L. 2013. Balatonban élő Pontokáspi fajok kitelepedése és hosszútávú vizsgálata természetes aljzatokon. Hidrol. Közl., 93/5-6: 9-11.

Balogh, C., G.-Tóth, L. 2013. Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történések a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben. Gerinctelen állatok inváziói, Acta Scientiarum Socialium, 39: 57–66.

Balogh, C., Purgel, Sz. 2012. A kvagga kagyló (Dreissena bugensis) térhódítása a Balatonban.  Hidrol. Közl. 91:5-8.

G.-Tóth, L., Parpala, L., Balogh, C., Tátrai, I., Baranyai, E. 2011- Zooplankton community response to enhanced turbulence generated by water-level decrease in Lake Balaton, the largest shallow lake in Central Europe.  Limnology and Oceanography, 56 (6): 2211-2222. DOI: 10.4319/lo.2011.56.6.2211

Balogh, C. 2011. A parti öv állatvilága In: Balatoni Természetkalaúz. (Szerk.: Vörös L.), Center-Print Nyomda Kft., Debrecen: 75-90.

Muskó, I.B., Balogh, C., Tóth, Á.P., Varga, É., Lakatos, G. 2010. Effects of water level fluctuations on littoral macroinvertebrates (Lake Balaton, Hungary) A Balaton vízszintváltozásának hatása a parti öv makrogerinctelen állataira. Acta Biologica-Supplementum Oceonologica Hungarica, 21: 15-29.

G.-Tóth, L., Muskó, I.B., Balogh, C. Baranyai, E., Parpala, L., Szalontai, K. 2010. A balatoni zooplankton struktúrája és funkciója 1999 és 2008 között. In: A Balaton kutatásának tíz éves eredményei (Szerk.: Bíró, P. és Banczerowsky J.), MTA, Budapest: 82-96.

Muskó, I.B., Balogh, C., G.-Tóth, L., Görög, S., Bakó, B., Bence, M. 2009. A Balaton bevonatlakó gerinctelen állatvilága 1999-2008-ban. In: A Balaton kutatások fontosabb eredményei (Szerk.: Bíró, P. és Banczerowsky J.), MTA, Budapest: 97-112.

Balogh, C., Nédli, J., Purgel, Sz., G.-Tóth, L., Major, Á. 2010 Pontokáspi inváziós fajok a Balatonban egy új jövevénnyel kiegészülve. Hidrol. Közl., 90/6: 8-10.

Balogh, C. 2009. Ökológiai áttekintés a vándorkagyló (Dreissena polymorpha) víztisztításban betöltött szerepéről. Vízmű Panoráma, 17: 33-34.

Balogh, C., Muskó, I.B., G.-Tóth L,. Purgel, Sz. 2009. A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) vízszint csökkenésre és betöményedésre adott reakciója különböző laboratóriumi beállítások mellett. Hidrol. Közl., 89:88-89.

Balogh, C., G.-Tóth, L. 2009. A Balaton bevonatlakó gerinctelen állatvilágának vizsgálata a 2008. évben. In: A Balaton kutatásának 2008. évi eredményei. (Szerk.: Bíró P. és Banczerowsky J.), MTA, Budapest: 45-53.

G.-Tóth, L., Balogh, C., Parpala, L. 2009. A Balaton zooplanktonjának dinamikája. In: A Balaton kutatásának 2008. évi eredményei. (Szerk.: Bíró P. és Banczerowsky J.), MTA, Budapest: 54-62.

Balogh, C. 2008. A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása. Doktori Értekezés, Veszprém, pp. 1-138.

Balogh, C., Muskó, I.B., G.-Tóth, L. 2008. A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) szerepe a Balatonban mennyiségének és filtrációjának tükrében. Hidrol. Közl. 88:12-14.

Balogh, C., Muskó I.B., G.-Tóth, L., Nagy, L. 2008. Quantitative trends of zebra mussels in Lake Balaton (Hungary) in 2003-2005 at different water levels. Hydrobiologia. 613:57-69. DOI: 10.1007/s10750-008-9472-3

Muskó, I. B., Bence, M., Balogh, C. 2008. Occurrence of a new Ponto-Caspian species, Cordylophora caspia (Pallas, 1771) (Hydrozoa: Clavidae) in Lake Balaton (Hungary) – Acta Zool. Acad. Sci. Hung., 54(2):169-179.

Lohner, R.N., Sigler, W.V., Mayer, C.M., Balogh, C. 2007. A comparison of the benthic microbial community within and surrounding Dreissena clusters in lakes. Microbial Ecol., 54:469-477. DOI: 10.1007/s00248-007-9211-8

Balogh, C., Muskó, I.B., Zámbóné Doma, Zs., Padisák, J. 2007. A vándorkagyló mennyiségének alakulása 2005 valamint a szén- és a nitrogén anyagforgalomban betöltött szerepe. Hidrol. Közl., 87:11-13.

Muskó I. B., Balogh C., Tóth Á. P., Varga É., Lakatos G. 2007.Differential response of invasive malacostracan species to lake level fluctuations. Hydrobiologia 590(1):65-74. DOI: 10.1007/s10750-007-0758-7

Muskó, I.B., Balogh, C. 2007. A Balaton bevonatlakó gerinctelen állatvilága vizsgálata a 2006. évben. In: A Balaton kutatásának 2006. évi eredményei. (Eds.: Mahunka Sándor és Banczerowski Januszné) MTA Budapest. 66-75.

Muskó, I.B., Balogh, C., G.-Tóth, L. 2007. A halak rendelkezésére álló gerinctelen táplálékbázis a Balaton parti övében. Hidrol. Közl., 87:5-7.

Muskó, I.B., Balogh, C., Kiszely, P. 2006. A Balaton bevonatlakó gerinctelen állatvilága és a tízlábú rákok kutatása. In: A Balaton kutatásának 2005. évi eredményei (Eds.: Mahunka Sándor és Banczerowski Januszné) MTA Budapest. 57-65.

Balogh, C., Muskó, I.B. 2006. A vándorkagyló filtrációja és környezetre gyakorolt hatása Hidrol. Közl., 86:10-12.

Muskó, I. B., Balogh, C., Tóth, Á.P., Varga, É., Lakatos, G. 2006. A Balaton köves partján élő felsőrendű rákok (Malacostraca) mennyiségi változása a vízszintingadozás hatására (2003-2004). Hidrol. Közl., 86: 7-9.

Balogh, C.. Muskó, I.B. 2006. The population dynamics of zebra mussels on different substrata in Lake Balaton (Hungary). The Malacologist, 46:10. 

Muskó, I.B., Balogh, C., Varga, É., Tóth, Á.P. 2005. Gerinctelen állatok szezonális dinamikája a Balaton köves parti zónájában, különös tekintettel néhány pontokáspi inváziós fajra.  Hidrol. Közl., 85: 7-9. 

G.-Tóth, L., Muskó, I.B., Balogh, C., Németh, P., Homonnay, Z., Kiszely P. 2005. A nyíltvíz és a parti öv gerinctelen állatvilágának kutatása. In: A Balaton kutatásának 2004. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka Sándor és Banczerowski Januszné) MTA Budapest, p. 75-83. 

Balogh, C., Mayer, C.M., Von Siegler, W.V. 2005. A vándorkagyló bakteriális közösségre gyakorolt hatása néhány Észak-Amerikai tóban. Hidrol. Közl., 85:12-15. 

G.-Tóth, L., Muskó, I.B., Balogh, C., Németh, P., Homonnay, Z., Kiszely, P. 2004. A nyíltvíz és a parti öv gerinctelen állatvilágának kutatása. In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka Sándor és Banczerowski Januszné) MTA Budapest 2004, 73-81. 

Muskó, I.B., Balogh, C., Bakó, B., Leitold, H., Tóth, Á. 2004. Gerinctelen állatok szezonális dinamikája balatoni hínárosban, különös tekintettel néhány pontokáspi inváziós fajra.  Hidrol. Közl., 84: 12-13.

Balogh, C., Mayer, C.M., Von Siegler W.V. (2005): A vándorkagyló bakteriális közösségre gyakorolt hatása néhány Észak-Amerikai tóban. Hidrol. Közl. 85: 12-15. 

Balogh, C., Muskó, I.B. 2004. A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) populációdinamikája balatoni hínárosban. Hidrol Közl., 84:14-16.

Muskó, I.B., Balogh, C., Görög, Sz., Bence M. 2003. A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedési stratégiája Balatonba helyezett természetes aljzatokon. Hidrol. Közl., 83:17-19.