Projektzárás!

A Balaton sekélysége és vízfelületéhez képest kis vízgyűjtő területe miatt nagyon érzékeny a víz mennyiségi, minőségi, és ökológiai változásaira. Vízháztartása gyorsan reagál az időjárás változásaira, a vízhiányos időszakokra és a felmelegedést kísérő jelenségekre. A tó sérülékenységének és alkalmazkodóképességének jobb megértését célozza az a korszerű, átfogó megfigyelőrendszer, melynek feladata a globális és regionális változások folyamatos nyomon követése.
Az „Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon” projekt (KEHOP-1.1.0-15-2017-00012) megvalósulásával a tóközepi vízmennyiségi-, minőségi és meteorológiai adatbázis fejlesztése valósult meg.
Ugyanakkor a 96 éves Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) fő profilja a Balaton és vízgyűjtőjének széles körű, több szempontrendszernek megfelelő multidiszciplináris felmérése, kutatása, amelyet jelenleg 47 kutató végez. Az elmúlt években, évtizedekben olyan fontos, a társadalmat is foglalkoztató, a Balaton jelenét és jövőjét meghatározó kérdésekben foglalt állást a BLKI, mint a vízszint kérdése, a vízminőség, az algavirágzások, a humán szennyezések, vagy a szalinitás. Ahhoz, hogy ezekben a kérdésekben szakmailag megalapozott válaszokat tudjon adni a BLKI kutatói közössége, adatokra van szükség. Ezeket az adatokat pedig olyan modern, nemzetközi trendeknek megfelelő eszközpark birtokában lehet megszerezni, ami egy intézet költségvetéséből nehezen kigazdálkodható. Az olyan pályázati források támogatásával, mint amilyen a KEHOP projekt is, sikerült a BLKI-nak egy ilyen modern adatszolgáltató eszközparkot kiépíteni. Így a BLKI az „Ökológiai Projektelem” megvalósításában vett/vesz részt a projekt támogatásában beszerzett műszerparkért cserébe. A projektben intézetünk 1) egy nagynyomású folyadékkromatográffal (Venquis Flex UHPLC) kapcsolt tömegspektrometriás (Orbitrap Exploris 120 LC-MS) rendszert, 2) egy multiparaméteres vízminőség-mérő rendszert (ProDSS S6046; Advance DSET; Multi FC5718R-SET), 3) egy algakoncentráció-mérő műszert (PhycoProbe fluorométer), 4) egy fotométert (SPECTROstar Nano); 5) egy kvantitatív RT-PCR-t (QIA - QUANT 96 2PLEX) és 6) egy elektromos halászgépet (Hans GrassI IG200-S604) szerzett be. 

A fejlesztés célja, hogy átfogó tájékoztatási és döntéstámogatási rendszer épüljön ki a Balatonon a BLKI, illetve több szervezeti egység, mint például az OMSZ, összekapcsolásával.