Tevékenységi kör rövid leírása
  • Árvaszúnyoglárva-együttesek szerveződésére és funkcionális csoportjaik eloszlására ható biotikus és abiotikus tényezők vizsgálata 
  • Környezeti gradiensek fajszámra, dominancia viszonyokra, egyedsűrűségre gyakorolt hatása
  • Főbb élőhelytípusok és környezeti gradiensek hozzájárulásának meghatározása a Balaton teljes árvaszúnyoglárva diverzitásához
  • Strandok létesítésének hatása az üledéklakó árvaszúnyoglárva közösség összetételére
Tevékenység, kutatás címszavakban
vízi makrogerinctelenek, árvaszúnyoglárva-együttesek, vízi ökológia
Válogatott publikációk
2021
Árva D., Mozsár A., Barta B., Specziár A., Tóth M., Bohus A., Gál B., Schmera D. (2021):
Ecological Indicators, 125, 107469.
2017
Árva, D., Tóth, M., Mozsár, A., Specziár, A. (2017):
The roles of environment, site position and seasonality in taxonomic and functional organisation of chironomid assemblages in a heterogeneous wetland, Kis-Balaton (Hungary)
Hydrobiologia 787: pp. 353–373. - IF: 2,165 (2017)
2015