Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Erős Tibor

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet honlapján. A tihanyi székhelyű intézet az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete. Fő feladata az édesvizek környezettani kutatása. Hangsúlyosan vizsgáljuk a Balaton és vízgyűjtőjének élővilágát, annak tér és időbeni változásait, életfolyamatait, anyagforgalmi sajátosságait és az ezekre hatással lévő környezeti tényezőket és emberi hatásokat. Az intézet a vízi élőhelyek, a biológiai sokféleség és a vízminőség védelmével kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezményekkel összefüggő alap- és alkalmazott kutatásokat is végez, különös tekintettel az Európai Unió Víz Keretirányelve végrehajtásának szakmai hátterére és az ökológiai állapotot értékelő rendszerek fejlesztésére. Aktívan részt veszünk a felsőoktatásban és a szakmai utánpótlás nevelésében. Kutatásaink révén segítjük az édesvízi és a vizes élőhelyek védelmét, élőviláguk megőrzését, támogatva a fenntartható fejlődés megvalósulását a Kárpát-medencében.

Erős Tibor igazgató