részletes program

logó MAVIGE


BLKI logó

XVI. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia 

2023. április 13 – 14.

 

 

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3

PROGRAM

 

2023. április 13. csütörtök

8:30 – 9:50        Regisztráció

9:50 – 10:00      Megnyitó

Szekcióelnök   Szivák Ildikó

10:00 – 10:20    Mészáros Ádám, Kriska György, Egri Ádám: A dunavirág (Ephemeroptera: Ephoron virgo) összetett szemének spektrális érzékenysége ökológiai vonatkozásokkal 

10:20 – 10:40    Szloboda Anita, Kis Patrik, Kovács Zsolt, Hárságyi Dorottya Éva, Pap Zsuzsanna, Csabai Zoltán: A képelemzés boszorkánykonyhája: a vízi makrogerinctelenek biomassza becslésének rögös útja, avagy mit és hogyan, de leginkább, hogyan ne!

10:40 – 11:00   Schmera Dénes, Jani Heino, Podani János: Makroszkopikus vízi gerinctelenek funkcionális stratégiái, illetve az általuk használt jellegtér

11:00 – 11:20    Bozóki Tamás, Várbíró Gábor, Csabai Zoltán, Schmera Dénes, Boda Pál: Útban a változás felé: A vízi makrogerinctelen együttesek jellegalapú reakciója az állandó vízfolyások szakaszossá válására

11:20 – 11:30    Kávészünet

Szekcióelnök:   Erős Tibor

11:30 – 11:50    Várbíró Gábor, Boda Pál: Mit adtak nekünk a HMMI indexek?

11:50 – 12:10    Szeles Júlia, Bozóki Tamás, Fekete Judit, Megyeri Eszter, Várbíró Gábor, Deák Csaba, Málnás Kristóf, Krasznai-K Eszter, Móra Arnold, Boda Pál: Holtmedrek diffúz terhelésének vizsgálata makroszkopikus vízi gerinctelen közösség alapján

12:10 – 12:35    Kiselőadások

Fekete Judit, Várbíró Gábor, Bozóki Tamás, Szeles Júlia, Boda Pál: A mintavételi erőfeszítés hatása a víztestek vízi gerinctelen közösségek alapján történő ökológiai állapotminősítésére

Bürgés József Gábor, Selmeczy Géza, Schmera Dénes: Oldalirányú konnektivitás hatása az ártéri folyók diverzitására: tervek és néhány előzetes eredmény

Gyökeres Emese, Boda Pál, Szeles Júlia: Az ökológiai állapot hatása a síkvidéki kisvízterek Crustacea közösségére

12:40 – 13:40    Ebéd

Szekcióelnök:    Gál Blanka

13:40 – 14:00    Franyó Szonja, Bányai Zsombor, Berényi Dániel András, Bérces Fanni, Balogh Réka Enikő, Ferincz Árpád, Hegedűs Anna, Király Kinga, Lente Vera, Urbányi Béla, Müller Tamás, Weiperth András: A márványrák (Procambarus virginalis) szaporodásbiológiai és populációdinamikai vizsgálata magyarországi élőhelyeken 

14:00 – 14:20    Berényi Dániel András, Bányai Zsombor, Bérces Fanni, Franyó Szonja, Ferincz Árpád, Müller Tamás, Urbányi Béla, Weiperth András: A vörös mocsárrák (Procambarus clarkii) szaporodásbiológiai és populációdinamikai sajátosságai három magyarországi élőhelyén

14:20 – 14:40    Weiperth András, Adam Petrusek, Antonín Kuoba, Bányai Zsombor Márk, Jiří Patoka, Lukás Vesely, Martin Bláha, Michaela Mojžišová, Müller Tamás, Urbányi Béla, Ferincz Árpád: Mi történik, ha a jó szándék és a „nemtudás” találkozik? A hazai tízlábú rák kutatások két legújabb eredménye igazolja, hogy a nem várt találkozások olykor beláthatatlan következményekhez vezethetnek

14:40 – 15:10    Kiselőadások

Bányai Zsombor Márk, Berényi Dániel András, Franyó Szonja, Gál Blanka, Király Kinga, Urbányi Béla, Müller Tamás, Ferincz Árpád, Weiperth András: Hol, mikor, hányszor, legyen a legjobb, vagy amennyi a szükséges minimumhoz kell? Egy esettanulmány, hogy mennyire képesek a hazai monitoring rendszerek követni a vizeinkben zajló változásokat

Knyeskó Anett, Török Júlia Katalin: Inváziós kagylók veligera lárváinak vizsgálata hazai vizeinkben

Simon Anna Boglárka, Bartalovics Bea, Boda Pál, Bozóki Tamás, Csabai Zoltán, Móra Arnold: Árvaszúnyog-együttesek, mint a kisvízfolyások időszakosságának lehetséges indikátorai

Bartalovics Bea, Simon Anna Boglárka, Boda Pál, Bozóki Tamás, Csabai Zoltán, Móra Arnold: Jelzik-e a kisvízfolyások időszakosságát az árvaszúnyogok funkcionális csoportjai?

15:10 – 15:30    Kávészünet

 Szekcióelnök:    Boda Pál

15:30 – 15:50    Ficsór Márk, Csabai Zoltán: Koegzisztencia vagy kompetíció II. - Elkülöníthetők-e az azonos ökológiai preferenciákkal jellemezhető Hydropsyche-fajcsoportok tagjai a környezeti változók hatásaira adott válaszaik alapján?

15:50 – 16:10    Boóz Bernadett, Ficsór Márk, Pernecker Bálint, Móra Arnold, Csabai Zoltán: Elhanyagolt kétszárnyúak: Megjósolhatjuk-e a figyelmen kívül hagyott családok előfordulási jellemzőit a gyakran vizsgált és ismertebb családok alapján?

16:10 – 16:30    Móra Arnold: Kincsesbánya a Duna és a Dráva mentén: szitakötő-faunisztikai érdekességek a Dél-Dunántúlról

16:30 – 16:50    Csabai Zoltán: Citizen Science projektek és alkalmazások lehetőségei a vizes tudományokban, kutatásokban

16:50 – 17:05    Kiselőadások 

Fülep Teofil: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása Kács langyosvizű Kácsfürdő forráscsoportjában, a Bükk hegység déli lábánál

Kovács Zsolt, Csehó Gábor, Kis Patrik, Csabai Zoltán: Régi-új ismeretek a Dél-Alföld vízibogárfaunájáról egy eddig feldolgozatlan szegedi gyűjtemény alapján

17:05 – 17:30    Kávészünet

17:30 – 18:30    Vitaest A faunisztikai/kutatási adatok közlésének és hasznosulásának reneszánsza, a szélesebb közösség és tudomány számára is látható és felhasználható modern formája

Moderátor: Csabai Zoltán 

19:00 – 20:00    Vacsora

20:00 –              Baráti találkozó

2023. április 14. péntek

Szekcióelnök:   Csabai Zoltán

09:00 – 09:20    Cser Balázs: Az Érdi jóléti tó makrogerinctelen-faunája és ökológiai vízminősítése 

09:20 – 09:40    Békési Csaba, Boda Pál, Bozóki Tamás, Várbíró Gábor, Fekete Judit, B-Béres Viktória, Deák Csaba, Szeles Júlia: Kiszáradással érintett síkvidéki vízfolyások makroszkopikus gerinctelen közösség szerkezeti változásának elemzése

09:40 – 10:00    Bozóki Tamás, Pernecker Bálint, Csabai Zoltán, Boda Pál: Terepi mérőszondák alkalmazása a hidrológiai állapot nyomonkövetésére: egy kutatás terepi tapasztalatai 

10:00 – 10:30    Kiselőadások

Berta József Balázs, Pernecker Bálint, Móra Arnold, Csabai Zoltán: Bolharák fajok koegzisztánciális előfordulási mintázata állandó és időszakos vízfolyásokban

Faddi Eliza Kíra, Pernecker Bálint, Csabai Zoltán, Móra Arnold: A szitakötő-együttesek kiszáradás-indukált változásai Európa különböző klímájú területein

Hárságyi Dorottya, Móra Arnold, Pernecker Bálint, Csabai Zoltán: Kiszáradással különbözőképpen érintett három európai vízgyűjtő tegzesegyütteseinek szerkezeti jellemzői 

Kis Patrik, Szloboda Anita, Pernecker Bálint, Csabai Zoltán: A kiszáradás, mint környezeti stresszor hatása vízi makrogerinctelenek morfológiájára

10:30 – 10:50    Kávészünet

Szekcióelnök:   Weiperth András

10:50 – 11:20    Balogh Csilla, Jermacz Lukasz, Serfőző Zoltán, Kobak Jaroslaw: Rosszak, de nem egyformán - Invazív Dreissena fajok hatása a nagytestű kagylókra

11:20 – 11:40    Serfőző Zoltán, Balogh Csilla, Faragó Nóra, Kobak Jarosław: Inváziós rokonfajok versengése a Balatonban. Milyen szerepet játszik a táplálékeloszlás a kvagga kagyló sikerében?

11:40 – 12:00    Borza Péter, Varsha Rani, Vad Csaba: A szűrő táplálkozás szerepe a ponto-kaszpikus inváziós hasadtlábú rákok (Crustacea: Mysida) niche-elkülönülésében

12:00 – 12:20    Kiselőadások

Fülep Teofil: Önfenntartó biotóp miniakvárium 4 literes befőttesüvegben

Drenovácz Martin, David Boukal, Pernecker Bálint, Csabai Zoltán: Ússz, Forrest, ússz! A nagy búvárbogár úszási aktivitása különböző ingerek hatására

Pernecker Bálint, Móra Arnold, Csabai Zoltán: A kirepüléshez szükséges hőösszeg meghatározása a balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) mecseki populációja esetén

12:20 – 12:30    Zárszó

12:30                 Ebéd

 

A rendezvény a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium (RRF-2.3.1-21-2022-00008) támogatásával valósul meg